Beskrivning

Jag hoppas att detta verk är öppet för betraktarens egen tolkning. För mig är det ren glädje som kommer av skapande i alla dess former. För övrigt … Jag älskar bluebirds.

Figurens höjd: 14cm

Till denna figur medföljer en liten pappskylt med texten ”FREE to sing, laugh, dance…create!”.