Beskrivning

Denna figur kan handla om den känslan man får av att omfamna ett barn, eller så kan barnet representera något man vill skydda, en person, ett minne, en relation, en dröm, en tro. Således kan budskapet ”hold close that which we hold dear” avse någon eller något gripbart eller ogripbart och eteriskt.

Figurens höjd: 14cm

Till denna ängel medföljer en liten pappskylt med texten ”Hold close that which we hold dear”