Beskrivning

Detta var den första figuren som jag skulpterade sommaren 1999. Den kom till intuitivt så det var naturligt att resultatet till slut blev mycket öppet för tolkning. Fågeln kan stå för skydd, tröst eller helande. När jag skapade den tänkte jag på idén om sårbarhet och hur vi ibland behöver hela vårt inre, vår själ. En fågel är så bräcklig och sårbar … en metafor för våra inre känslor. Denna figur bidrog till att staka ut vägen för Willow Tree.

Figurens höjd: 13cm

Till denna figur medföljer en liten pappskylt med texten ”For those who give comfort with caring and tenderness”