Beskrivning

Denna figur handlar om äpplet. Jag ville att den skulle symbolisera många saker … att sticka ut, ta plats, vara vacker och färgstark. Självklart är det en symbol för en lärares uppskattning – men äpplet är också bara en vacker frukt! En metafor för god hälsa, för vishet, för någon som valts ut till något stort … till en speciell person som alltid ger det bästa av henne eller honom själv, och som gör skillnad i andras liv. Jag gillar att denna figur är så öppen- jag är intresserad av hur andra tolkar den.

Höjd: 13cm

Med figuren följer en pappskylt med texten ”Thank you for making a difference”