Beskrivning

Jag skulpterade denna pjäs så att den kan ses från alla håll. Du får en annan förståelse beroende på hur du vänder figuren. Om du tittar från sidan där du kan se mannen och kvinnans armar runt varandra, ser det ut som de kysser varandra. Vänder du och betraktar den från andra hållet ser du deras ansikten och knäppta händer, då ser det ut som de dansar – och det är en helt annan pjäs. Jag gillar denna tvetydiga tolkning.

Figurens höjd: 23cm

Till denna figur medföljer en liten pappskylt med texten ”Hold dear the promise of love”.