Beskrivning

Chakrastenar kit med en sten för varje chakra som varierar något beroende på de finaste som vi har i lager just för stunden.

Vi väljer ut de särskilda stenar för varje chakra och sätter ihop ett kit för dig. Alla stenar är trumlade.

Kristaller som används för att balansera och stärka chakrasystemet, kända som chakra kristaller, har länge ansetts vara användbara verktyg för personlig healing och välbefinnande. Här är några skäl till varför chakra kristaller betraktas som bra:

Energetisk balans: Enligt många esoteriska traditioner anses chakrasystemet vara viktigt för kroppens energiflöde och balans. Varje chakra är förknippad med olika aspekter av människans fysiska, emotionella och andliga hälsa. Chakra kristaller sägs kunna hjälpa till att balansera och harmonisera energiflödet genom att fokusera och förstärka energin i varje chakra.

Fysisk och emotionell healing: Genom att arbeta med chakra kristaller kan man adressera specifika fysiska och emotionella obalanser som kan relatera till ett eller flera chakras. Till exempel kan en person som upplever känslomässig stress och obalans i hjärtchakrat använda kristaller som rosenkvarts eller grön aventurin för att främja kärlek, harmoni och emotionell läkning.

Meditativt verktyg: Chakra kristaller kan användas under meditation för att öppna, rena och aktivera chakrasystemet. Genom att placera lämpliga kristaller på eller nära de olika chakrapunkterna sägs det att man kan fördjupa meditationsupplevelsen, främja inre lugn och öka medvetenheten om ens energiflöde.

Personlig tillväxt och utveckling: Arbetet med chakra kristaller kan vara en del av en bredare personlig tillväxt- och självmedvetenhetsprocess. Genom att använda dessa kristaller kan man utforska och bearbeta djupa känslomässiga mönster, övervinna blockeringar och främja spirituell utveckling.

Anpassningsbarhet och mångsidighet: Eftersom varje chakra är förknippad med olika färger, element och egenskaper, finns det en mängd olika kristaller som kan användas för att stödja och stärka varje chakra. Detta ger en stor flexibilitet och mångsidighet när det gäller att välja kristaller som passar ens individuella behov och preferenser.

Sammanfattningsvis anses chakra kristaller vara bra verktyg för att främja balans, healing och personlig utveckling genom att arbeta med kroppens energisystem på ett holistiskt sätt. Deras användning kan vara en del av en bredare praxis för att upprätthålla välbefinnande och främja inre harmoni.

 

 

Ytterligare information

Vikt 10 g
Storlek på stenar

Mindre, Större