Välkommen till boksignering den 6 december kl. 16-18 hos oss!

Att hitta sig själv, vara sig själv och leva ett liv i balans – det är läkning för Marie Herkestam. Detta har förmedlar hon i sin bok hur att bli en autentisk ledare i sitt eget liv. Kom denna eftermiddag och få din bok signerad och träffa Marie!
Majestic Leadership – 8 keys to be an authentic leader

I boken beskrivs 8 nycklar som hjälper dig att stärka dig själv, att alltid vara dig själv oavsett vad som händer. De hjälper dig att vara hållbar, att agerandet är i balans och resultatet blir för alla inblandades högsta bästa. Den handlar om att kunna leda dig själv och därmed leder du andra, då varje person påverkar sin omgivning. En bok om självledarskap och personlig utveckling. En bok om glädjen att leva och leda sig själv i livet.

Om Marie Herkestam
 Marie Herkestam har en lång bakgrund som chef och ledare, både inom privat, kommunal och statlig sektor. I mötet med andra behöver man lära sig och vilja utveckla sig själv, för att kunna leva ett liv i balans där det bästa sker för både dig och andra involverade. Vi är alltid i relation till andra. Att satsa på sin personliga utveckling och leva ett liv i överflöd och frihet är vägen framåt till att stå i sin kraft. Sedan 2016 arbetar Marie som dimensionell healer, coach, känsloterapeut, ledarutvecklare och författare i eget företag I Sann Anda Marie Herkestam. www.isannanda.se