Beskrivning

Saltlampor är både vackra, gjorda av 100% saltkristall från Himalayas fot, och hälsosamma då de förbättrar inomhusklimatet genom att släppa ifrån sig neutraliserande joner.
Ofta är inomhusluften full av positiva joner, vilket gör oss dåsiga och trötta. Denna laddning kan dock neutraliseras med negativa joner som gör luften fräschare och renare, och gör oss därmed piggare när vi vistas inomhus. När lampan eller ljuslyktan värms upp (av antingen 15W-lampa respektive ett värmeljus) sker en naturlig kemisk process som gör att saltkristallen släpper ifrån sig negativa, neutraliserande joner.
Forskning som visar på hur människokroppen reagerar på negativt och positivt laddade miljöer finns lättillgänglig på internet, och i allmänhet så har man sett att när kroppen utsätts för luft med en hög koncentration av negativa joner så ökar syreupptagningen i lungorna och vitalkapaciteten, de endokrina körtlarna normaliseras och kroppens PH-värde skiftar åt det basiska.
Ljuslyktorna väger mellan 750g – 1kg.