Beskrivning

Messages of Life av Mario Duguay

Innehåller 54 kort med vägledande text direkt på korten. Engelsk text.

Man kan riktigt se energin i korten som denne konstnär skapat, bilderna utstrålar ljus och harmoni och budskapen inspirerar till kontakt med din Gudomliga källa, som ger en känsla av hopp och förtröstan, de kan med fördel användas som affirmationskort, då man läser samma kort flera gånger under exempelvis några dagar eller någon vecka.