Beskrivning

”Guardien” representerar överväldigande moderskänslor och önskan att beskydda sitt nyfödda barn för evigt. Bilden av ett spädbarn som vaggas i sin mors armar är en symbol för de enorma känslor av kärlek en mor upplever när hon håller sitt nyfödda barn. Denna figur skulle kunna liknas vid en beskyddande ande. Den skulle också vara en tröst till någon som har förlorat ett barn, en påminnelse om den kärlek och omsorg en mamma alltid känner oavsett var barnet är.

Figurens höjd: 15cm

Till denna figur medföljer en liten pappskylt med texten ”Love and protect thee, forever”.