Beskrivning

I Förändringens gåva, som är en praktisk gör-det-själv bok, utforskar Marianne Williamson återigen verket Mirakelkursen. Hon beskriver kursen som en ”ett självstudieprogram för andlig psykoteapi”. 

Både Mirakelkursen och Marianne Williamsons bok lånar frikostigt från kristen terminologi: hon skriver ”han” för Gud, och talar ofta om den Helige Ande och Jesus. Hennes budskap handlar om att vi inte ska underkasta oss vårt ego, som talar om för oss att vi är åtskilda, utan istället ge oss hän åt Gud, som alla levande väsen är en del av. Även om hon talar om att alla väsen är förenade som ett Enda, och världen är likt en dröm vi måste vakna upp ur, skiljer hon sig ändå från de flesta nytänkare och andra inom new age. Marianne Williamson gör ett balanserat antagande om att det negativa i världen, särskilt sjukdom och utanförskap, är illusoriska, fastän de känns verkliga för oss. Och vi måste ta ett steg i taget för att komma över dem.
Hon säger att vi ska omfamna kärleken och undfly rädslan, och hon anser att vi kommer mötas av en kärleksfull värld när vi slutar tro att den är fientlig. Även om vi inte är ansvariga för det onda eller dåliga vi råkar ut för, är existensen inställd på att ge oss chansen på nytt, om vi bara kan förlåta, försonas och ha tillit till att vår kärleksfulla livshållning spelar roll och ger frukt.”Det enda sättet att vinna kraft i en värld som rör sig alltför fort är att lära sig sakta ner. Och det enda sättet att få mer inflytande är att lära sig gå på djupet. Den värld vi söker för vår egen och våra barns räkning kommer inte att uppstå ur ökad elektronisk överföringshastighet utan ur en andlig stillhet med rötter i själen. Först då kan vi skapa en värld som reflekterar hjärtat i stället för att krossa det.” 
Ur Inledningen.I denna ärliga och upplyftande bok, går bästsäljande författaren Marianne Williamson på djupet med vilken roll förändringens kraft har i vårt liv. Istället för att vara det vi räds och undviker är förändring – även den svåraste och smärtsammaste – något som ger oss möjlighet att få ta emot mirakulöst personliga gåvor för omvandling. Det enda stora misslyckandet vi kan göra är att gå oberörda ut ur det vi går igenom. Vi utvecklas på riktigt när vi omvärderar oss själva och börja följa den eviga kompassens andliga principer, bara den kan vägleda oss på vägen mot helhet. Genom att fästa blicken på det som inte förändras, leder hon oss varligt över föändringens bro:

  • Från att glömma vilka vi är till att minnas vilka vi är
  • Från negativa tankar till positiv kärlek
  • Från ängslan till försoning
  • Från att be Gud förändra världen till att be Honom förändra oss
  • Från att leva i det förflutna till att leva i nuet
  • Från att fokusera på skuld till att fokusera på oskuld
  • Från separation till relationer
  • Från andlig död till pånyttfödelse
  • Från ”Din plan” till ”Guds plan”
  • Från den vi var till den vi håller på att bli

Dessa tio principer ger oss kraft att se livets olika övergångar som möjligheter till ett nytt liv, som skapar mer kärlek och frid på jorden.